THE STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Guide for completion

INVENȚII

       Cerere de brevet de inventie

       Cerere de brevet de inventie de scurta durata


MĂRCI

       Cerere de înregistrare a mărcii

       Cerere de reînnoire a înregistrării mărcii


INDICAȚII GEOGRAFICE, DENUMIRI DE ORIGINE, SPECIALITĂȚI TRADIȚIONALE GARANTATE

       Cerere de înregistrare a unei indicații geografice

       Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine

       Cerere de înregistrare a unei specialități tradiționale


DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE

       Cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial


SOIURI DE PALNTE

       Cerere de brevet pentru soi de plantă


TOPOGRAFII DE CIRCUITE INTEGRATE

       Cerere de înregistrare a topografiei circuitului integrat


DREPT DE AUTOR

       Cerere de înregistrare a bazei de date

       Cerere de înregistrare a emisiunii organizațiilor de difuziune

       Cerere de înregistrare a fonogramei

       Cerere de înregistrare a interpretării

       Cerere de înregistrare a operei audiovizuale/videogramei

       Cerere de înregistrare a operei coregrafice și a pantomimei

       Cerere de înregistrare a operei de arhitectură, urbanistică și de artă horticolă

       Cerere de înregistrare a operei de artă plastică

       Cerere de înregistrare a operei decorative și aplicate

       Cerere de înregistrare a operei derivate

       Cerere de înregistrare a operei dramatice

       Cerere de înregistrare a operei fotografice

       Cerere de înregistrare a operei integrante

       Cerere de înregistrare a operei literare

       Cerere de înregistrare a operei muzicale

       Cerere de înregistrare a operii științifice

       Cerere de înregistrare a programului pentru calculator