AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Ghid de completare a cererilor OPI

INVENȚII

       Cerere de brevet de inventie

       Cerere de brevet de inventie de scurta durata


MĂRCI

       Cerere de înregistrare a mărcii

       Cerere de reînnoire a înregistrării mărcii


INDICAȚII GEOGRAFICE, DENUMIRI DE ORIGINE, SPECIALITĂȚI TRADIȚIONALE GARANTATE

       Cerere de înregistrare a unei indicații geografice

       Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine

       Cerere de înregistrare a unei specialități tradiționale


DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE

       Cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial

       Cerere de reînoire a certificatului de înregistrare desenului sau modelului industrial


SOIURI DE PLANTE

       Cerere de brevet pentru soi de plantă


TOPOGRAFII DE CIRCUITE INTEGRATE

       Cerere de înregistrare a topografiei circuitului integrat


DREPT DE AUTOR

       Cerere de înregistrare a bazei de date

       Cerere de înregistrare a emisiunii organizațiilor de difuziune

       Cerere de înregistrare a fonogramei

       Cerere de înregistrare a interpretării

       Cerere de înregistrare a operei audiovizuale/videogramei

       Cerere de înregistrare a operei coregrafice și a pantomimei

       Cerere de înregistrare a operei de arhitectură, urbanistică și de artă horticolă

       Cerere de înregistrare a operei de artă plastică

       Cerere de înregistrare a operei decorative și aplicate

       Cerere de înregistrare a operei derivate

       Cerere de înregistrare a operei dramatice

       Cerere de înregistrare a operei fotografice

       Cerere de înregistrare a operei integrante

       Cerere de înregistrare a operei literare

       Cerere de înregistrare a operei muzicale

       Cerere de înregistrare a operii științifice

       Cerere de înregistrare a programului pentru calculator